Linkbucks

Thursday, November 12, 2009

nota kesepakatan

NOTA KESEPAKATAN


Saya yang beridentitas sebagai berikut:

Nama :

NIM :

Jabatan :

Menyatakan diri sebagai panitia Diklatsar Lakesma 2008 dan sepakat untuk menaati peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Menghadiri setiap rangkaian acara Diklatsar Lakesma tepat waktu.

2. Bila ada keperluan yang sangat mendesak sehingga tidak dapat hadir, wajib meminta ijin kepada ketua pelaksana.

3. Setiap keterlambatan 1 menit akan diberikan sanksi push up 1 kali.

4. Menjaga sikap dan perilaku sopan, tertib, dan tidak membuat keributan pada saat acara berlangsung.

5. Pada saat acara indoor, mengenakan pakaian dengan ketentuan: kemeja berkerah, celana untuk laki-laki serta rok untuk perempuan dari kain bukan jeans, dan bersepatu.

Saya berjanji akan menaati peraturan-peraturan di atas dan bersedia menerima segala konsekuensi apabila melanggarnya.Malang, ..............................(.........................................)

No comments:

Post a Comment